Medisch advies

Mediathos adviseert (onder andere) in de volgende zaken:

  • Letselschade door toedoen van een aansprakelijke partij. Hierbij kunt u denken aan verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, beroepsziektes, fouten door een arts of geweldsdelicten;
  • Geschillen met gemeenten en UWV;
  • Geschillen met verzekeraars, zoals arbeidsongeschiktheidsverzekeraars, ongevallenverzekeraars, reisverzekeraars en zorgverzekeraars.

Naast een juridische beoordeling is een medische beoordeling in een dossier vaak minstens zo belangrijk. Immers, wat nu als bijvoorbeeld de aansprakelijkheid wel is erkend, maar het is medisch gezien niet goed uitgezocht wat de gevolgen (kunnen) zijn? Dan kan dat grote nadelige consequenties hebben voor het slachtoffer.

Mediathos werkt samen met ervaren BIG-geregistreerde adviseurs, met elk hun eigen specialisme. Steevast behandelt een medisch adviseur van het bijbehorende medisch specialisme uw zaak. Hierdoor bent u altijd verzekerd van een deskundig medisch advies!

Naast de inhoudelijke kwaliteit is het ook van belang dat de adviezen helder beschreven zijn. Wat heeft u aan een advies dat medisch gezien piekfijn in orde is, maar voor u en uw cliënt niet begrijpelijk? De adviezen van Mediathos zijn voor u en uw cliënt altijd te begrijpen en goed leesbaar.

De medische adviezen stellen we op aan de hand van de door u aangeleverde informatie. Is vooraf of na ontvangst van het advies telefonisch overleg noodzakelijk of gewenst? Dan is dat vanzelfsprekend ook altijd mogelijk. Onze medisch adviseurs zijn u graag van dienst en staan voor u klaar!

Verder garandeert Mediathos dat de adviezen binnen 15 werkdagen worden verstrekt. Betreft het een spoedaanvraag? Dan kan Mediathos u binnen 5 werkdagen adviseren. Bij een spoedaanvraag hanteert Mediathos een ander tarief dan bij een reguliere aanvraag.

Mediathos heeft een proces ontwikkeld voor medische advisering, dat kan worden aangepast aan uw behoeften en wensen. U bepaalt welke diensten u wilt afnemen, daarin denken wij graag met u mee. Wij willen de continuïteit van onze dienstverlening waarborgen en streven naar een 9+ klantwaardering.

Heeft u vragen? Neem contact op met de operationeel manager, Melanie Ruinemans via info@mediathos.nl of bel ons op 050-5255629.

Melanie Ruinemans
“Onze missie? Wij staan letselschadejuristen en -advocaten bij met heldere, deskundige en betrouwbare medische adviezen voor uw cliënt met letselschade. Wij denken met u mee en helpen u zo goed mogelijk.”

Melanie Ruinemans